Tag Archives: البالو

خشکبار

محمد/ مهر ۱۸, ۱۳۹۶/ تغذیه/ 0 comments

خشکبار چیست؟ چقدر در روز مصرف خشکبار برای بدن لازم است؟ خشکبار یا خشکه‌بار یا میوه خشک به میوه های خشک شده و برخی مغز دانه دار گفته می‌شود.مغز دانه هایی مانند پسته، فندق،گردو خشک و میوه های خشک مانند کشمش،کشکش سبز ،برگه الو برگه هلو ، بزرگه رد الو ، خرما ، انجیر خشک جزو اجیل حساب نمیشوند بلکه خشکبار هستند . در قدیم ان

Read More