Tag Archives: میز

میز ناهار خوری

محمد/ آبان ۲, ۱۳۹۶/ سلامت/ 0 comments

مشخصات یک میز ناهارخوری خوب چیست؟ یکی از مشخصه های داشتن تمامی استاندارد های میزناهارخوری، این است که ارتفاع میز با مشخصات فنی شما سازگارباشد. به عنوان مثال اگر شما قد بلندی ندارید باید سراغ میز هایی برید که از حالت عادی کوتاه ترند. خوشبختانه انتخاب میز ناهارخوری مناسب به دلیل تنوع در بازار های امروزه کار بسیار راحتی است.

Read More